ABCD
Số lượt Vote: 0
Tên ingame: ABCDEFGH
Server: Kiếm Đế
Quê quán: Hà Nội
Tuổi: 20
Top 2
ABCDEFGH
Vote
Vote:100lượt
Top 1
ABCDEFGH
Vote
Vote:100lượt
Top 3
ABCDEFGH
Vote
Vote:100lượt